twitter
rss

Nama Kelas                   : Prasekolah Darul Akhtar
Bilangan Kanak-kanak     : 25 Orang
Tarikh                          : 7 Mei 2011
Masa                             : 60 Minit
Kompenen                     : Bahasa Melayu
Aktiviti                         : Individu
Tema                            : Hidupan Laut
Subtema                        : Ikan
Fokus MI                         : Bahasa, Kognitif
KB                                 : Berfikir

Hasil Pembelajaran:
Fokus Utama: 2.2.5 Menyebut nama ikan dengan betul

Fokus Sampingan:
1.    Menyemai sifat menghargai ciptaan Tuhan.
2.    Menjaga alam sekitar.
Pengetahuan sedia ada:
1.    Murid pernah melihat ikan di rancangan televisyen.

Penerapan Nilai:
1.    Bersabar, penyayang.

Penggabungjalinan: Bahasa

LANGKAH
ISI
STRATEGI
BAHAN

Set Induksi
3 MinitMenyanyikan lagu ABC

Murid boleh menyebut ABC dengan baik.

Slide lagu ABC

Langkah 1
10 minit


Meminta murid-murid menyebut nama-nama ikan yang mereka tahu.


Melihat tahap pengetahuan murid.Langkah 2
20 Minit


Murid diberi penerangan oleh guru sambil guru menunjukkan power point yang disediakan oleh guru.


Murid dapat melihat dengan jelas dan murid lebih senang untuk mengingat nama-nama ikan.


Penggunan LCD

Langkah 3
22 Minit


Guru memberi latihan kepada murid-murid bagi melihat tahap kefahaman murid.

Murid-murid membuat latihan kerja yang di berikan oleh guru.


Lembaran kerja

Penutup
5 Minit


Guru memberikan jawapan latihan yang diberikan tadi.


Murid dapat membuat pembetulan sekiranya telah berlaku kesalahan jawapan.0 comments:

Post a Comment